Účetnictví, mzdy, daně

Profesionální služby s ohledem na daňovou optimalizaci a úsporu nákladů. Naše služby zahrnují účetnictví, daňovou evidenci, rekonstrukci účetnictví, mzdovou evidenci, zpracování daňových přiznání a přehledů pro úřady a zastupování při kontrolách.

 

 

Řešení problematických stavů

Zajišťujeme kompletní správu a řízení ekonomiky společnosti, krizové řízení, restrukturalizace cash-flow včetně reinvesticí apod. Prostřednictvím našich odborníků poskytujeme našim klientům právní poradenství při řešení kritických stavů a komplexní právní záštitu včetně zastupování na úřadech, soudech nebo s orgány činnými v trestním řízení.

 

 

Ekonomicko právní analýzy

Pro nové klienty zabezpečujeme účetní a ekonomicko-právní analýzy. Následně navrhujeme řešení nedostatků. Kontrolujeme případné smluvní vztahy a navrhujeme optimální řešení, kde posléze zajišťujeme realizaci nápravy.

 

 

Ekonomické poradenství

Je poradenstvím ve smyslu ekonomicko právně managerském. Navrhujeme při něm efektivnější využívání finančních prostředků včetně řízení společnosti (tvorby rezerv, efektivnější hospodárnost, efektivnější způsob expanze na tuzemském i zahraničním trhu s přihlédnutím na tamní zvyky a právní předpisy.....). Součástí je i daňová optimalizace a plánování.

 

 

Marketing

Uvedení firemních produktů a služeb na trh, jejich prosazení prostřednictvím obchodních, reklamních a strategických postupů. Pomoc při vytváření obchodní strategie, příprava a vyhodnocování ekonomické prosperity s ohledem na zamýšlený záměr. Zajišťujeme rovněž vhodný způsob reklamy a uvedení produktu na trh.

 

 

Nákup a prodej živých firem

Pro naše investory zajišťujeme nákup a prodej živých společností včetně jejich aktivit, majetku, pohledávek, závazků i zaměstnanců. Zjišťujeme kompletní servis spojený s auditem a při obchodní fúzích.

H.H.Holding group v.o.s..